XLS thành JSON.

  • Bước 1: Gửi tệp XLS mà bạn muốn chuyển đổi thành JSON vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về tệp JSON của bạn.

XLS 2 JSON

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi XLS thành JSON