OPUS do ALAC

  • Krok 1: Odešlete zvuk OPUS, který chcete převést do formátu ALAC, do pole pro nahrávání vlevo.
  • Krok 2: Chvíli počkejte, než se dokončí převod z OPUS do ALAC. Proces se spustí automaticky.
  • Krok 3: Po dokončení se zobrazí tlačítko pro stažení. Kliknutím na něj získáte výsledek.

Současně můžete nahrát až 20 dokumentů.

OPUS 2 ALAC

Uploading...
Ilustrace: Převod OPUS do ALAC