OPUS sang ALAC

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh OPUS mà bạn muốn chuyển đổi sang ALAC vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ OPUS sang ALAC hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

OPUS 2 ALAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OPUS sang ALAC