OPUS do ALAC

  • Krok 1: Prześlij plik audio OPUS, który chcesz przekonwertować na ALAC, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z OPUS do ALAC zostanie zakończona. Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

OPUS 2 ALAC

Uploading...
Ilustracja: Konwersja OPUS do ALAC