ΑΣΣ σε ΣΣΑ

  • Βήμα 1: Υποβάλετε το αρχείο ASS που θέλετε να μετατρέψετε σε SSA στο πλαίσιο αποστολής στην αριστερή πλευρά.
  • Βήμα 2: Περιμένετε ένα λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατροπή από ASS σε SSA. Ο διαδικασία ξεκινά αυτόματα.
  • Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί λήψης για να αποθηκεύσετε το αρχείο SSA τοπικά.

Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 20 υπότιτλους ταυτόχρονα.

ASS 2 SSA

Uploading...
Εικόνα: Μετατροπή ASS σε SSA