ASS เป็น SSA

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งไฟล์ ASS ที่คุณต้องการแปลงเป็น SSA ไปยังกล่องอัปโหลดทางด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก ASS เป็น SSA จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไฟล์ SSA ของคุณในคอมพิวเตอร์

ASS 2 SSA

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง ASS เป็น SSA