Κίνα σε MOBI

  • Βήμα 1: Για να ξεκινήσετε με τη μετατροπή PRC σε MOBI απλά υποβάλετε το PRC ebook που θέλετε να μετατρέψετε στο uploader στα δεξιά. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, η μετατροπή θα ξεκινήσει αυτόματα.
  • Βήμα 2: Περιμένετε μια στιγμή μέχρι να δημιουργηθεί η έξοδος MOBI.
  • Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί λήψης για να κατεβάσετε το αποτέλεσμα δωρεάν.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε έως και 20 ηλεκτρονικά βιβλία ταυτόχρονα.

PRC 2 MOBI

Uploading...

PRC και MOBI - Ποια είναι η διαφορά;

Η PRC δεν αντικαθιστά τη μορφή αρχείου MOBI. Τόσο το PRC όσο και το MOBI είναι μορφές ηλεκτρονικών βιβλίων που αναπτύχθηκαν από την Amazon για χρήση σε φορητές συσκευές. Το PRC σημαίνει "Palm Resource Compiler" και είναι μια μορφή αρχείου που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για συσκευές Palm OS. Το MOBI σημαίνει "Mobipocket" και είναι μια μορφή αρχείου που σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση σε φορητές συσκευές, όπως τα smartphones και οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες.

Ο μορφότυπος MOBI βασίζεται στον μορφότυπο PRC, αλλά περιλαμβάνει πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως υποστήριξη για πιο προηγμένες επιλογές μορφοποίησης και διάταξης, καθώς και υποστήριξη για προστασία DRM. Τα αρχεία MOBI μπορούν να ανοιχτούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Mobipocket Reader ή άλλα προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων που υποστηρίζουν τη μορφή MOBI.

Συνοπτικά, λοιπόν, το PRC είναι μια παλαιότερη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου που χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε συσκευές Palm OS, ενώ το MOBI είναι μια νεότερη μορφή που αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε κινητές συσκευές και έχει πιο προηγμένες δυνατότητες.

Εικονογράφηση: Μετατροπή PRC σε MOBI