AMR do OGV

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję AMR do OGV, po prostu prześlij plik AMR, który chcesz przekonwertować, do narzędzia przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z AMR do OGV zostanie zakończona. Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Overlay Images: Możesz dodać jeden lub więcej obrazów nakładek dla swojego filmu OGV w kroku 2 po przesłaniu MP3.

AMR 2 OGV

Uploading..
Ilustracja: Konwersja AMR na OGV