AMR thành OGV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AMR sang OGV, chỉ cần gửi tệp AMR mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ AMR sang OGV hoàn thành. Quá trình này bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Chồng ảnh lên nhau: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh đè lên video OGV trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

AMR 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang OGV