CAF do OGG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję CAF do OGG wystarczy przesłać plik CAF, który chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie jest zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja rozpoczyna się automatycznie. Po jej zakończeniu zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
  • Krok 3: Po wykonaniu, pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Możesz przesłać do 20 audycji jednocześnie.

CAF 2 OGG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja CAF do OGG