CAF thành OGG.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CAF sang OGG, hãy gửi tệp CAF mà bạn muốn chuyển đổi đến công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

CAF 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang OGG