CBZ do JPG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję CBZ do JPG wystarczy przesłać plik CBZ, który chcesz przekonwertować do uploader po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie jest zakończone konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj, aż konwersja na JPG zostanie zakończona.
  • Krok 3: Po wykonaniu, pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Możesz przesłać do 20 ebooków jednocześnie.

CBZ 2 JPG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja CBZ do JPG