CBZ thành JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CBZ thành JPG, chỉ cần tải tệp CBZ mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng JPG hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBZ 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CBZ sang JPG