CR2 do FITS

  • Krok 1: Prześlij plik CR2, który chcesz przekonwertować na FITS do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja plików z CR2 do FITS rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu zaledwie kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać plik FITS lokalnie.

Można przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

CR2 2 FITS

Uploading...
Ilustracja: Konwersja CR2 do FITS