CR2 thành FITS

  • Bước 1: Gửi hình ảnh CR2 mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng FITS vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ CR2 sang FITS sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải về sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

CR2 2 FITS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CR2 thành FITS