Konwerter CSV

  • Krok 1: Znajdź pole wyszukiwania po prawej stronie interfejsu, aby wprowadzić żądany format wyjściowy arkusza kalkulacyjnego CSV. Jeśli chcesz przekonwertować pliki do formatu CSV, możesz to łatwo zrobić, klikając opcję "Konwertuj na CSV".
  • Krok 2: Kliknij "Dalej", aby przejść dalej i uzyskać dostęp do interfejsu przesyłania, w którym możesz wybrać pliki, które chcesz przekonwertować do lub z CSV.
  • Krok 3: Prześlij swój plik arkusza kalkulacyjnego CSV i poczekaj na płynny i szybki proces konwersji, który przekształci plik do żądanego formatu. Po zakończeniu konwersji wystarczy kliknąć przycisk "Pobierz", aby pobrać i zapisać nowo sformatowany plik.

Konwersja CSV do:

Wystarczy wybrać format wyjściowy powyżej i od razu rozpocząć konwersję plików CSV arkusza kalkulacyjnego. Proces konwersji jest w 100% darmowy.


Powiązane: Konwerter TXT | Konwerter WPS | Konwerter XPS | Konwerter XLS | Konwerter EXCEL

Konwerter CSV