DOCX do TIF

  • Krok 1: Prześlij dokumenty DOCX, które chcesz przekonwertować na TIF, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę na utworzenie pliku wyjściowego TIF.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

DOCX 2 TIF

Uploading...
Ilustracja: Konwersja DOCX do TIF