WORD do BMP

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję WORD do BMP, po prostu prześlij dokumenty WORD, które chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Po zakończeniu przesyłania konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę na utworzenie pliku wyjściowego BMP.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać plik BMP lokalnie.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

WORD 2 BMP

Uploading...
Ilustracja: Konwersja WORD do BMP