WORD do PNG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję WORD do PNG, po prostu prześlij plik WORD, który chcesz przekonwertować, do narzędzia przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja pliku z WORD do PNG rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu kilku sekund.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać obrazy PNG.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

WORD 2 PNG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja WORD do PNG