DOT do PDF

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję DOT do PDF, po prostu prześlij wykresy DOT, które chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja rozpocznie się automatycznie. Po jej zakończeniu nastąpi przekierowanie do strony pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać obrazy PDF.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

DOT 2 PDF

Uploading...
Ilustracja: Konwersja DOT do PDF