DOT thành PDF.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi DOT sang PDF, đơn giản chỉ cần tải lên các đồ thị DOT mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi được hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống hình ảnh PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

DOT 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi DOT thành PDF