FLV do TEXT

 • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję FLV do TEXT, po prostu prześlij plik FLV, który chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
 • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż dane wyjściowe TEXT zostaną utworzone.
 • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać pliki TEXT.

 • settings
  Rozróżnianie różnych osób:
  Expert Settings: Customize codec options
 • FLV 2 TEXT

  Uploading...
  Ilustracja: Konwersja FLV na TEXT