JFIF do TEXT

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję JFIF do TEXT, po prostu prześlij obraz JFIF, który chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż dane wyjściowe TEXT zostaną utworzone.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać obraz TEXT.

Dzięki naszemu konwerterowi możesz uruchomić OCR na 20 obrazach jednocześnie. Wynikiem będzie plik tekstowy dla każdego obrazu, a także połączony plik tekstowy. Należy pamiętać, że konwerter zakłada, że wszystkie obrazy są w tym samym języku.

JFIF 2 TEXT

Uploading...
Ilustracja: Konwersja JFIF na TEXT