JFIF thành văn bản

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JFIF sang VĂN BẢN, hãy đăng tải hình ảnh JFIF bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Vui lòng chờ một chút trong khi đang tạo OUTPUT của văn bản của bạn.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải hình ảnh VĂN BẢN của bạn.

Với trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng có một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng trình chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều thuộc cùng một ngôn ngữ.

JFIF 2 TEXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JFIF thành TEXT