LATEX do DOCX

  • Krok 1: Prześlij dokument LATEX, który chcesz przekonwertować na DOCX, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę na utworzenie pliku wyjściowego DOCX.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Poszczególne pliki TeX można przesyłać bezpośrednio. Alternatywnie, jeśli plik TeX zawiera obrazy, można przesłać plik ZIP zawierający źródło TEX i obrazy. Należy upewnić się, że obrazy, do których odwołuje się źródło LaTeX, są osadzone przy użyciu ścieżek względnych.

LATEX 2 DOCX

Uploading...
Ilustracja: Konwersja LATEX do DOCX