TEX do DOCX

  • Krok 1: Prześlij dokument TEX, który chcesz przekonwertować na DOCX, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja rozpocznie się automatycznie. Po jej zakończeniu nastąpi przekierowanie do strony pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać dokument DOCX.

TEX 2 DOCX

Uploading...
Ilustracja: Konwersja TEX do DOCX