M4V do M4A

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję M4V na M4A po prostu prześlij film M4V, który chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie jest zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, gdy twoje wyjście M4A zostanie utworzone.
  • Krok 3: Po wykonaniu, pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

Możesz przesłać do 20 filmów jednocześnie.

M4V 2 M4A

Uploading...
Ilustracja: Konwersja M4V na M4A