M4V thành M4A

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4V sang M4A, chỉ cần tải lên video M4V mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút trong khi tập tin âm thanh M4A của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Bấm vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M4V 2 M4A

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi M4V sang M4A