MPG do AMR

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję MPG na AMR po prostu prześlij film MPG, który chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja rozpoczyna się automatycznie. Po jej zakończeniu zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij na niego, aby pobrać swoje wideo AMR.

Możesz przesłać do 20 filmów jednocześnie.

MPG 2 AMR

Uploading...
Ilustracja: Przeliczanie MPG na AMR