MPG thành AMR

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPG sang AMR, hãy tải lên video MPG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Bấm vào đó để tải video AMR của bạn về.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPG 2 AMR

Uploading...
Hình ảnh minh họa: Chuyển đổi MPG sang AMR