MPG do WMV

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję MPG do WMV wystarczy przesłać wideo MPG, które chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie jest zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj, aż konwersja na WMV zostanie zakończona.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać swój film WMV lokalnie.

MPG 2 WMV

Uploading...
Ilustracja: Konwersja MPG do WMV