MPG thành WMV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPG sang WMV, hãy gửi video MPG bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi chuyển đổi thành WMV hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video WMV của bạn vào máy cục bộ.

MPG 2 WMV

Uploading...
Sơ đồ: Chuyển đổi MPG sang WMV