NEF do TIFF

  • Krok 1: Prześlij plik NEF, który chcesz przekonwertować na TIFF do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja plików z NEF do TIFF rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu zaledwie kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać plik TIFF lokalnie.

Można przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

NEF 2 TIFF

Uploading...
Ilustracja: Konwersja NEF do TIFF