CR2 do BMP

  • Krok 1: Prześlij plik CR2, który chcesz przekonwertować na BMP do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja plików z CR2 do BMP rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu zaledwie kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać plik BMP lokalnie.

Można przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

CR2 2 BMP

Uploading...
Ilustracja: Konwersja CR2 do BMP