NEF do JPG

  • Krok 1: Prześlij plik NEF, który chcesz przekonwertować na JPG do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja plików z NEF do JPG rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu zaledwie kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać plik JPG lokalnie.

Można przesłać do 20 zdjęć jednocześnie.

NEF 2 JPG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja NEF do JPG

Co to jest plik NEF?

NEF (Nikon Electronic Format) to format plików z surowym obrazem stosowany w aparatach cyfrowych firmy Nikon. Pliki surowe zawierają nieprzetworzone dane obrazu przechwycone przez czujnik obrazu aparatu, bez żadnej kompresji lub przetwarzania zastosowanego przez oprogramowanie aparatu.

Pliki NEF zawierają zazwyczaj więcej informacji i szczegółów niż pliki JPEG, które są przetwarzane przez aparat i kompresowane w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Daje to fotografom większą kontrolę nad obrazem końcowym w fazie postprocessingu, pozwalając na dostosowanie takich rzeczy jak balans bieli, ekspozycja i balans kolorów bez utraty jakości obrazu.

Ponieważ jednak pliki NEF są nieskompresowane i zawierają więcej danych, zajmują też więcej miejsca na dysku i wymagają większej mocy obliczeniowej do pracy w porównaniu z plikami JPEG.

Jak mogę otworzyć plik NEF?

Pliki NEF, czyli surowe pliki graficzne wykorzystywane przez aparaty cyfrowe firmy Nikon, można otwierać w różnych systemach operacyjnych za pomocą różnych programów.

W systemie Windows pliki NEF można otwierać za pomocą programów takich jak Nikon ViewNX-i, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, GIMP, RawTherapee i Darktable. W systemie Linux do otwierania plików NEF można używać programów takich jak GIMP, RawTherapee i Darktable, przy czym program Nikon ViewNX-i wymaga emulatora takiego jak Wine.

W przypadku komputerów Mac pliki NEF można otwierać za pomocą programów Nikon ViewNX-i, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, GIMP, RawTherapee i Darktable. Jednak konkretne wymagania i wersje tych programów mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Alternatywnie, jeśli nie chcesz używać żadnego z programów wymienionych powyżej, możesz również przekonwertować plik NEF na JPEG online za pomocą naszego darmowego konwertera NEF na JPG. Może to być szybkie i łatwe rozwiązanie, jeśli potrzebujesz tylko szybko wyświetlić lub udostępnić swój obraz bez dalszej edycji. Należy jednak pamiętać, że konwersja pliku NEF do JPEG spowoduje utratę jakości i szczegółów, więc nie jest zalecana, jeśli planujesz późniejszą edycję obrazu.