ODS do JPG

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję ODS do JPG, po prostu prześlij arkusz kalkulacyjny ODS, który chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja arkusza kalkulacyjnego z ODS do JPG rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu zaledwie kilku sekund.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać arkusz kalkulacyjny JPG.

Jednocześnie można przesłać do 20 arkuszy kalkulacyjnych.

ODS 2 JPG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja ODS do JPG