ODS do XLSX

  • Krok 1: Rozpocznij konwersję, przeciągając i upuszczając arkusz kalkulacyjny ODS do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Alternatywnie, kliknij narzędzie do przesyłania, aby wybrać arkusz kalkulacyjny.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z ODS do XLSX zostanie zakończona. Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać plik XLSX.

Jednocześnie można przesłać do 20 arkuszy kalkulacyjnych.

ODS 2 XLSX

Uploading...
Ilustracja: Konwersja ODS do XLSX