ODS sang JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi ODS sang JPG, hãy đưa bảng tính ODS mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bảng tính từ ODS sang JPG sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống bảng tính JPG của bạn.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 bảng tính.

ODS 2 JPG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODS sang JPG.