ODS thành XLSX

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả bảng tính ODS của bạn vào người tải lên bên phải. Hoặc bạn có thể nhấp vào người tải lên để chọn bảng tính của mình.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ ODS sang XLSX hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấn vào đó để tải xuống file XLSX của bạn.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 bảng tính.

ODS 2 XLSX

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ODS sang XLSX.