OGV do 3GP

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję OGV do 3GP po prostu prześlij wideo OGV, które chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj, aż konwersja na 3GP zostanie zakończona.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać plik 3GP lokalnie.

Możesz przesłać do 20 filmów jednocześnie.

OGV 2 3GP

Uploading...
Ilustracja: Konwersja OGV do 3GP