OGV thành 3GP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi OGV thành 3GP, đơn giản chỉ cần tải lên video OGV mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải màu xanh bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng 3GP hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu file 3GP của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

OGV 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OGV sang 3GP