OPUS do WMA

  • Krok 1: Wybierz plik audio OPUS, który chcesz przekonwertować. Możesz przekonwertować dowolny OPUS na WMA, przesyłając obrazy po prawej stronie.
  • Krok 2: Konwersja rozpocznie się automatycznie. Po jej zakończeniu nastąpi przekierowanie do strony pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać plik WMA.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

OPUS 2 WMA

Uploading...
Ilustracja: Konwersja OPUS do WMA