OPUS sang WMA

  • Bước 1: Chọn tệp âm thanh OPUS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp OPUS nào sang WMA bằng cách tải lên từng hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tệp WMA của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

OPUS 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OPUS sang WMA