WMV do TEXT

 • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję plików WMV do TEXT, po prostu prześlij pliki WMV, które chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania plików po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
 • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż dane wyjściowe TEXT zostaną utworzone.
 • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

 • settings
  Rozróżnianie różnych osób:
  Expert Settings: Customize codec options
 • WMV 2 TEXT

  Uploading...
  Ilustracja: Konwersja WMV na TEXT