WMV thành Văn bản

 • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WMV thành VĂN BẢN, chỉ cần tải lên các tệp WMV mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
 • Bước 2: Chờ một chút khi bản kết quả VĂN BẢN của bạn được tạo ra.
 • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

 • settings
  Nhận biết các người khác nhau:
  Expert Settings: Customize codec options
 • WMV 2 TEXT

  Uploading...
  Hình minh họa: Chuyển đổi WMV thành TEXT