AVIF do TIFF

  • Krok 1: Ak chcete začať s konverziou AVIF na TIFF, jednoducho odošlite obrázok AVIF, ktorý chcete konvertovať, do uploadera vpravo. Hneď po dokončení odosielania sa automaticky spustí konverzia.
  • Krok 2: Chvíľu počkajte, kým sa dokončí konverzia z formátu AVIF do formátu TIFF. Proces sa spustí automaticky.
  • Krok 3: Po dokončení sa zobrazí tlačidlo na stiahnutie. Kliknutím naň získate výsledok.

Súčasne môžete nahrať až 20 obrázkov.

AVIF 2 TIFF

Uploading...
Ilustračné foto: Konverzia formátu AVIF do formátu TIFF