EXR till TIFF

  • Steg 1: För att komma igång med att konvertera EXR till TIFF skickar du helt enkelt in den EXR-bild som du vill konvertera till uppladdningsfunktionen till höger. Så snart uppladdningen är klar startar konverteringen automatiskt.
  • Steg 2: Vänta tills konverteringen till TIFF är klar.
  • Steg 3: När konverteringen har slutförts kommer du att se en nedladdningsknapp. Klicka på den för att ladda ner din TIFF-bild.

EXR 2 TIFF

Uploading...
Illustration: Konvertering av EXR till TIFF