Villkor för tjänsten

Denna tjänst är gratis och vi hoppas att den ska vara användbar. Det finns ingen garanti av något slag för den tjänst som tillhandahålls på denna webbplats.

Eftersom denna tjänst är helt gratis garanterar vi inte att den är tillgänglig, att den fungerar och att resultaten är korrekta, även om vi har en drifttid på > 99 % och fokuserar på att producera resultat av hög kvalitet.

Genom att använda den här tjänsten samtycker du till att tillfälligt ladda upp ditt dokument till en fjärrserver. Ditt dokument kommer inte att analyseras eller granskas av leverantören av denna tjänst.Dina uppgifter förblir dina när du använder Converter App.

Användning av Converter App

Vi begränsar inte användningen av denna tjänst inom gränserna för sunt förnuft och praktiska begränsningar för filkonvertering online. Du kan konvertera så många filer som du vill och du kan också skicka in stora filer.

Integritetspolicy

Skyddet av din integritet har hög prioritet för oss. Läs vår integritetspolicy för information om hur vi hanterar dina uppgifter. Se vår sekretesspolicy för mer information om sekretess och datahantering.

Juridisk politik

När du använder denna tjänst förklarar du att du inte bryter mot upphovsrättslagarna i ditt land. Leverantören av denna tjänst kan inte hållas ansvarig för olaglig användning av denna tjänst. Vi granskar inte det innehåll som skickas in av våra användare.