Exr đến tiff

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi EXR thành TIFF chỉ cần gửi hình ảnh EXR mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi thành TIFF hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

EXR 2 TIFF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi exr sang tiff