EXR thành TIFF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi EXR sang TIFF, hãy gửi hình ảnh EXR mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành TIFF hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

EXR 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi EXR sang TIFF