7Z เป็น RAR

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกไฟล์ 7Z ที่คุณต้องการแปลง คุณสามารถแปลง 7Z ใด ๆ เป็น RAR โดยอัปโหลดรูปภาพทางด้านขวา
  • ขั้นตอนที่ 2: รอซักครู่จนกว่าการแปลงจาก 7Z เป็น RAR จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดและรับไฟล์ที่คุณแปลงแล้วฟรี!

7Z 2 RAR

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง 7Z เป็น RAR